บทความ

คุยเรื่องสอบกรมชลประทานแนะนำการเตรียมสอบรวบรวมตัวอย่างแนวข้อสอบที่ออกบ่อย

รูปภาพ
คำแนะนำในการสอบกรมชลประทาน
การเตรียมตัวสอบ

ในการสอบบรรจุรับราชการของกรมชลประทาน จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวมาอย่างดี  อ่านวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ
การสอบเข้ากรมชลประทานจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
เนื้อหาความรู้ที่ออกสอบของกรมชลประทาน ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
ส่วนข้อสอบ จะออกตรงตามที่ประกาศสอบ  ผู้เข้าสอบต้องอ่านหนังสือมาให้มากๆรับรองทำข้อสอบได้แน่นอน เพราะข้อสอบไม่ยาก  ออกไม่ลึก แต่จะออกตรงๆ
ส่วนในการสอบสัม…

อยากสอบผ่านกรมที่ดินเกาะติดแนวข้อสอบแบบเน้นๆ

คำแนะนำในการสอบกรมที่ดิน

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ในการสอบเข้ากรมที่ดิน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ.  การสอบเข้ากรมที่ดินจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60
การเตรียมตัวสอบ
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรอ่านให้มากๆ ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม  ท่…

ประกาศใครอยากสอบเข้าทำงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รูปภาพ
คำแนะนำในการสอบ TOT ทีโอที  CAT กสท.
การเตรียมตัวสอบ TOT ทีโอที   เขาจะมีโน๊ตบุคให้คนละเครื่อง login เข้าระบบทำข้อสอบโดยทำวิชาไหนก่อนก็ได้เพราะมันกำหนดเวลาไว้   แต่ละวิชา รวม 2 ชม.

คำแนะนำในการสอบ TOT ทีโอที
ถ้าพวกวิชาความรู้ทั่วไป พวกคณิต-ไทย แนะนำ ให้อ่านพวกแนวข้อสอบ กพ. เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมยเล็กน้อย  ให้อ่านแบบกว้างๆ เน้นเข้าใจ ภาษาอังกฤษ เน้นอ่านศัพท์ technology หน่อย reading มีประมาณ ให้เน้นแปลศัพท์ได้ตอบคำถามถูก อ่านประวัติและข่าวสารขององค์กรทั้งภายในและภายนอกรวมถึงรัฐวิสาหกิจให้อ่านกว้างๆ เน้นข่าวที่ได้รับความสนใจ ถ้าเป็นการสอบตำแหน่ง วิศวะ ไอที อ่านไฟฟ้า ดิจิตอล com network และพวกไอที อ่านกว้าง เน้นพื้นฐาน ส่วนตำแหน่งอื่นๆอ่านตามที่เรียนมาน่าจะพอ เน้นขอเพียงแค่อ่านมาให้ครบเท่านั้น

TOT   สอบวิชาใดบ้าง
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ทั่วไป  ออกพวก ตรรกศาสตร์ ขาดทุน กำไรลำดับอนุกรมจะออกเยอะมาก การใช้เหตุผล   ภาษาไทย   รูปภาพ  ความสัมพันธ์    สถานการณ์เหตุการณ์สำคัญ   50 ข้อ  40 นาที
2.ภาษาอังกฤษ ออกแนว reading,earor   เติมคำ 30 นาที  และ  conversation (ไม่ยาก)10 นาที
3.ข้อสอ…

เตรียมพร้อมก่อนสอบกรมอุตุนิยมวิทยา สอบเข้าเรียนนักเรียนอุตุนิยมวิทยา

คำแนะนำในการสอบกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งออกประกาศเตือนต่างๆ
การเข้าทำงานในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตินิยมวิทยาจะมีอยู่  2  กรณีคือ
1. การสอบบรรจุเข้ารับราชการ
2.การสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ํากว่า 2.50 เมื่อเรียนจบมีโอกาสบรรจุรับราชการ
สำหรับผู้ที่มิได้จบทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง เมื่อสามารถทำการสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะต้องอบรมหลักสูตรวิชาอุตุนิยมวิทยาอีก 6 เดือน ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น จนถึงการประยุกต์ใช้งาน เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว จึงจะไปปฏิบัติงานได้ในฐานะนักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะได้รับมอบหมายให้ป…

แนะนำสอบเข้าทำงานธกส.จากรุ่นพี่ที่สอบได้สนามจริง

คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.
คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.  เนื่องจากข้อสอบ ธกส.จะมีการกำหนดเวลาด้วย  ผู้เข้าสอบจะต้องรีบทำ ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน  เพราะฉนั้นจะต้องมีการฝึกทำข้อสอบให้มากๆ  ข้อสอบ ไม่ยากแต่จะเยอะ   บวก ลบ คุณ หาร ทศนิยมให้คล่องๆ ทำให้เร็วหน่อย   ข้อสอบไอคิวจะเป็นถามตอบเชิงสัญลักษณ์ พวกเรียงเลข เรียงภาพ ส่วนข้อสอบอีคิวจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราตอบ แต่ถ้าเอาเชิงจิตวิทยาแท้ๆจะเป็นรูปภาพให้เราดูแล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อภาพ ก็เขียนให้ตรงความรู้สึกในแง่บวกไว้
วิชาภาษาไทยจะออกเกี่ยวกับ พวกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย  
ส่วนภาษาอังกฤษ  ให้หาข้อความที่มันผิดไปจากพวก หรือ คำตอบที่เหมือนโจทย์    
Aptitude Test ให้เลือกข้อที่เป็นเรามากที่สุด เช่น   คุณมักจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ ก่อนจะไปทำอย่างอื่น
1. จริง
2. ค่อนข้างจริง
3. ไม่จริง
ส่วนใหญ่ข้อสอบ EQ มันมีทริคคือจะถามคำถามซ้ำ เช่นข้อ 7 กับ ข้อ 100 เป็นคำถามเดียวกัน แต่สลับตำแหน่งคำตอบ ถ้าตอบคำถามเหมือนกัน  ก็จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอน
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบธนาคาร ธกส.  เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภ…

สอบเข้ากรมสรรพกรยากมั้ยมีคำแนะนำการเตรียมตัวสอบจากรุ่นพี่

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพกร
ผู้ที่จะเข้าสอบกรมสรรพกรได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน  กพ.แล้ว  และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน  โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป  ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ เพราะต้องสอบผ่านวิชานี้ก่อนจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ส่วนข้อสอบจะออกตรงๆ ไม่วิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบความจำ  ควรมีความแม่นยำเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร  ข้อสอบสรรพากรจะมีลวงหลายข้อ แต่ถ้าอ่านคลอบคลุมแล้วจะทำข้อสอบได้
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์  ค่านิยม ผู้บริหาร  โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง  โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 1. ให้แนะนำตัวเอง   2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชากา…